Algemeen ANBI

Post en bezoekadres:

Stichting Happy Hippo
Ulvenhoutselaan 35
4835 MA Breda

076-5323909/ 06-24224905

KVK nummer : 54536146   RSIN nummer : 851342206

Doelstelling van de Stichting:

1. De Stichting heeft te doel het ontwikkelen en distribueren, al dan niet in samenwerking met Stichting Nederlandse Voedselbank, van verrassings- en feestboxen met daarin artikelen om kinderen een feestelijke of vrolijke (verjaar)dag te bieden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woorden.

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik van alle haar dienstig voorkomende en wettelijke middelen.

3. Stichting heeft geen winstoogmerk en richt zich op het algemeen nut. 

Bestuur: Voorzitter M.C. Oostrom; Penningmeester S. Hardeman; Secretaris S. van Essen

Verantwoording:

Iedereen die zich inzet voor Stichting Happy Hippo weet dat dit als vrijwilligerswerk wordt beloond. Dat betekent dat we niemand betalen voor zijn of haar inzet. Ook betalen we geen vacatiekosten (kosten voor aanwezigheid). Alleen aanwijsbare- en directe kosten worden eventueel door ons vergoed. We maken kosten voor het hebben van bank- en spaarrekening, verzekering. We betalen jaarlijks inschrijfgeld voor de Kamer van Koophandel, daarnaast maken we geringe administratiekosten. sinds 2017 huren wij een ruimte waar wij maandelijks voor moeten betalen. 

Hieruit blijkt dat al onze uitgaven, van dozen tot pannenkoekmix tot het onderhouden van de website, worden gedekt door sponsors.  De financiĆ«le bijdragen van particulieren en bedrijven besteden wij 90% aan de boxen van de kinderen. 

Hierbij vind u de jaarrekening 2018 (Koppeling naar bestand tijdelijk niet gelukt. Indien u inzicht wilt kunt u deze altijd bij ons opvragen, excuses)

Hierbij vind u de jaarrekening 2016 

Hierbij vind u de jaarrekening 2017

 

 

 

 

 

 

ANBI