SNS Speelgoedbank 2017

ACTIE IS INMIDDELS NIET MEER ACTIEF!

Om gezinnen te helpen die het iets minder breed hebben, start SNS Breda op 24 juli 2017 met een speelgoedbank. Dit doen ze samen met de Voedselbank en Stichting Happy Hippo. Tot 1 september 2017 kunnen alle kinderen en hun ouders speelgoed dat schoon, compleet en niet beschadigd is inleveren bij SNS Breda aan de Moerwijk 13 in winkelcentrum Hoge Vucht. 

Spaaractie met maatschappelijke doelen

Ieder kind heeft het recht om te spelen, maar niet ieder kind heeft speelgoed. Tijdens de spaaractie krijgen de kinderen bij de voedselbank elke week vanaf 25 augustus t/m 14 oktober een vast bedrag aan speelgeld. Medewerkers van de SNS delen dit wekelijks uit. Met het gespaarde speelgeld kunnen de kinderen in de SNS winkel speelgoed kopen vanaf 4 september t/m 31 oktober. Daardoor leren de kinderen spelenderwijs omgaan met geld. Tegerlijkertijd draagt de actie bij aan een duurzamere samenleving waarin we gebruikt speelgoed niet weggooien, maar hergebruiken. 

Wij zijn TROTS dat wij aan dit project mee mogen werken en mee mochten denken. We hopen er een groot succes van te kunnen maken