Belastingaftrek bedrijven

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en deze aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. 

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan anbi's. Per jaar is het bedrag boven de € 227,- (2010) aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek. 

Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Sponsering door bedrijven

Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsering in aftrek brengen. Let op! met betrekking op de B.T.W.