Informatie belastingaftrek particulieren

De stichting Happy Hippo heeft een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status van de belastingdienst ontvangen. 

De belastingdienst maakt onderscheid eenmalige giften en periodieke giften. De periodieke giften dienen bij de notaris te zijn vastgelegd willen deze in aanmerking komen voor de belastingaftrek. 

Eenmalige giften aan Stichting Happy Hippo mag u geen tegenprestatie van de stichting voor ontvangen. U kunt aantonen dat u de gift heeft voldaan, bijvoorbeeld door bankafschrift of kwitantie. 

Voor de eenmalige gewone giften geldt een drempelbedrag, wanneer u meer dan dit bedrag heeft geschonken komt deze in aanmerking voor een aftrek. Het drempelbedrag voor deze giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minstens 60,- Euro. U mag voor deze giften niet meer aftrekken dan het maximaal aftrekbare bedrag namelijk: 10% van uw drempelinkomen. 

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscaal partner had, moet u ook het fiscale drempelinkomen van uw partner meetellen. 

Rekenvoorbeeld

Uw drempelinkomen is Euro 25.000,- 

Giften boven de 1% van 25.000,- = 250,- en maximaal 10% van 25.000,-= 2.500,- mogen worden afgetrokken van de belasting. 

U mag alle giften in een kalenderjaar, die voldoen aan de eisen van de belastingdienst bij elkaar optellen. 

Neem voor persoonlijk advies contact op met de belastingdienst

meer informatie over de aftrek van giften vind u op de website van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl

aan bovengenoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betreft geen advies