Busy Bee Box

In samenwerking met Aartsen Kids Foundation maken wij sinds 2014 deze schitterende rugzakken!

Brugklassers waarvan hun ouders ingeschreven staan bij de voedselbank Breda moeten net als alle andere kinderen in Nederland veel aanschraffen voor de middelbare school. Dit is erg kostbaar en niet altijd haalbaar voor deze kinderen. Soms kan de aanschaf van schoolspullen wel oplopen tot €80,-/€100,-. Wij helpen ze elk geval op weg voor een goede start van hun brugklasjaar.

In augustus, vlak voor de start van het brugklasjaar, ontvangen de kids een stevige rugzak met daarin een basispakket aan schoolartikelen. Hierbij kun je denken aan schriften, multomappen, kaftpapier, een agenda, pennen, passer, geodriehoek etc.