Jaarverslagen ANBI

Doelstelling:

1. De stichting heeft het doel om het ontwikkelen en distribueren, al dan niet in samenwerking met Stichting Nederlandse Voedselbank, van verrassings- en feestboxen met daarin artikelen om kinderen een feestelijke of vrolijke dag te bieden en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn, alles in het ruimste zin des woorden. 

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik van alle haar dienstig voorkomende en wettelijke middelen.

3. Stichting heeft geen winstoogmerk en richt zich op het algemeen nut. 

Bestuur: Voorzitter M.C. Oostrom; Penningmeester S. Hardeman; Secretaris I. Stoof

Verantwoording:

Iedereen die zich inzet voor Stichting Happy Hippo weet dat dit als vrijwilligerswerk wordt beloond. Dat betekent dat we niemand betalen voor zijn of haar inzet. Ook betalen we geen vacatiekosten (kosten voor aanwezigheid). Alleen aanwijsbare- en directe kosten worden eventueel door ons vergoed. We maken kosten voor het hebben van bank- en spaarrekening, verzekering. We betalen jaarlijks inschrijfgeld voor de Kamer van Koophandel, daarnaast maken we geringe administratiekosten. sinds 2017 huren wij een ruimte waar wij maandelijks voor moeten betalen. 

Hieruit blijkt dat al onze uitgaven, van dozen tot pannenkoekmix tot het onderhouden van de website, worden gedekt door sponsors.  De financiële bijdragen van particulieren en bedrijven besteden wij 90% aan de boxen van de kinderen.